Annikas vækst

Nedenfor ses Annikas vægt- og længde-/højdeforløb.

Den første del af vægtkurven inden 23/6-09 er vurderet på baggrund af scanninger. Begge kurver er sammenstillet med data fra WHO's Child Growth Standards. De tre sorte kurver viser mindstevægten/mindsthøjden for hhv. 15%, 50% og 85% af børnene i undersøgelsen. For længde-/højdekurven er der brugt liggende mål (eng. "recumbent length") de første 2 år og derefter stående mål. Ved liggende mål måles det liggende barn fra hovedet til undersiden af foden som står vinkelret på gulvet.

Annikas vægt